Quyết định số 4146 /QĐ-UBND Về việc thành lập Ban vận động quỹ xây dựng Trung tâm hoạt động của người tàn tật thành phố Vinh

Quyết định số 4146 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành phố Vinh Về việc thành lập Ban vận động quỹ xây dựng Trung tâm hoạt động của người tàn tật thành phố Vinh

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH

Căn cứ luật tổ chức HĐND-UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ công văn số: 1033/CV-TU ngày 02/11/1007 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc phúc đáp công văn số 262/CV-T.U của Thành ủy Vinh;
Căn cứ công văn số 11/CV-DV ngày 05/8 năm 2008 của Ban dân vận Thành ủy Vinh;
Xét tờ trình số 29/TTr-MT ngày 13/3/2009 của Ban Thường trực UBMTTQ thành phố Vinh về việc thành lập Ban vận động quỹ xây dựng Trung tâm hoạt động của người tàn tật thành phố Vinh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban vận động quỹ xây dựng Trung tâm hoạt động của người tàn tật thành phố Vinh gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Bá Tương- Chủ tịch UBMTTQ thành phố Vinh - Trưởng ban
2. Ông Phan Khuyên - Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Vinh -Phó T. ban TT
3. Ông Nguyễn Xuân Lam - Phó trưởng phòng Tài chính TP -Phó trưởng ban
4. Ông Nguyễn Quốc Thanh - Trưởng phòng Kinh tế TP - Ban viên
5. Ông Hà Thanh Tịnh - Trưởng phòng KH-ĐT thành phố - Ban viên
6. Ông Trần Quốc Thọ - Trưởng phòng LĐTBXH thành phố - Ban viên
7. Ông Lê Nguyễn Chung - Giám đốc Đài PTTH thành phố - Ban viên
8. Ông Trần Ngọc Lữ - Giám đốc Trung tâm VH-TT thành phố - Ban viên
9. Ông Nguyễn Hữu Trung - Phó Bí thư Thành đoàn Vinh - Ban viên
10. Ông Nguyễn Duy Dĩnh - Chủ tịch Hội CCB thành phố - Ban viên
11. Bà Dương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội LHPN thành phố - Ban viên
12. Ông Tạ Quang Dư - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam Đi ô xin thành phố - Ban viên
13. Ông Bùi Văn Quế - Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi TP - Ban viên
14. Ông Đặng Hùng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố - Ban viên

Điều 2. Ban vận động quỹ xây dựng Trungt âm hoạt động của người tàn tật thành phố Vinh có nhiệm vụ:
- Tổ chức các hình thức, phương thức vận động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể để tổ chức vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, ở nước ngoài đóng góp để xây dựng Trung tâm hoạt động của người tàn tật thành phố theo đúng quy định của Pháp luật.
- Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tài trợ đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chế độ quản lý tài chính của Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Ban vận động được mở tài khoản và sử dụng con dấu của Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi thành phố Vinh để giao dịch.

Định kỳ hàng tháng phải báo cáo kết quả vận động và tiến độ xây dựng Trungt tâm về UBND Thành phố ( Qua Văn phòng HĐND-UBND và Phòng LĐTBXH thành phố Vinh)

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Hoàng Đăng Hảo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh