Tập trung cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ
1/9/2017 2:50:36 PM
Năm 2017 là năm tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là sự kiện chính trị, diễn đàn quan trọng, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An cùng tuổi trẻ cả nước tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Triển khai đại hội điểm
 
Bên cạnh việc ban hành Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lựa chọn 9 đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và 4 huyện, Đoàn trực thuộc để đại hội điểm.
 
Đến thời điểm hiện tại có 4 đơn vị Đoàn cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội điểm, trong đó có Đoàn xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ vừa tổ chức thành công trong ngày 6/1.
 
Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong đó có 4 đồng chí tái đắc cử, 9 đồng chí mới. Bí thư Đoàn xã Đồng Văn Phạm Viết Duy cho biết: Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ này đã được trẻ hóa với độ tuổi trung bình là 26,5. Trình độ chuyên môn và chính trị cũng được nâng lên.
 
Về mục tiêu của nhiệm kỳ, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, xã hội ở địa phương, Đoàn xã đặt mục tiêu xây dựng các mô hình kinh tế trong thanh niên theo hướng các gia trại, trang trại. Qua đó, phát huy vai trò thanh niên trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương.
 
Đoàn viên xã Đồng Văn (Tân Kỳ) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn xã khóa mới.  Ảnh: Hoàng Trang
Đoàn viên xã Đồng Văn (Tân Kỳ) bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn xã khóa mới. Ảnh: Hoàng Trang
 
Ngoài xã Đồng Văn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Kỳ đã lựa chọn Đoàn xã Tân Hương và Chi đoàn cơ quan UBND huyện để tổ chức đại hội điểm. Phó Bí thư Huyện đoàn Tân Kỳ Cao Xuân Thảo cho biết: “Đến nay, Đoàn xã Đồng Văn và Tân Hương đã tổ chức đại hội thành công với nhiều nét mới trong công tác nhân sự theo hướng trẻ hóa, chất lượng văn kiện đại hội cũng được nâng lên, thể hiện được vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương”. 
 
Đoàn phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa cũng là 1 trong 9 đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, dự kiến diễn ra trong ngày 10/1. Bí thư Thị đoàn Thái Hòa Nguyễn Thứ Trung cho biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. “Trên cơ sở tổ chức Đại hội Đoàn phường Hòa Hiếu, chúng tôi sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội tại 32 đơn vị đoàn cơ sở”.
 
Ngoài các đơn vị do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm, tại các đơn vị huyện, thành, thị có 62 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 70 chi đoàn chỉ đạo điểm cấp huyện. Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đại hội điểm cấp cơ sở được tổ chức chậm nhất là  15/2/2017 và đại hội điểm cấp huyện hoàn thành trước 30/4/2017.
 
Trẻ hóa cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng văn kiện đại hội
 
Một trong những vấn đề quan trọng được quan tâm đó là chất lượng xây dựng văn kiện tại Đại hội Đoàn các cấp. Theo kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, yêu cầu đối với Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp bao gồm: Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đoàn đương nhiệm trình tại đại hội đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ cũ, phương hướng nhiệm kỳ mới; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Đoàn đương nhiệm; nghị quyết đại hội đều phải ngắn gọn, súc tích, quán triệt quan điểm chỉ đạo, định hướng chung của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy đảng.
 
Đặc biệt, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới phải đảm bảo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, định hướng của Đoàn cấp trên; được xây dựng trên cơ sở phân tích toàn diện đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, đồng thời bám sát nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của Đoàn. 
 
Đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: P.V
Đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: P.V
 
Mặt khác, công tác chuẩn bị nhân sự ban chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu quá trình chuẩn bị phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên ở địa phương, đơn vị.
 
Qua đó, ban chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ. Về độ tuổi, ở cấp cơ sở bình quân dưới 28, cấp huyện bình quân dưới 29 và cấp tỉnh bình quân dưới 31.
 
Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đặt ra yêu cầu bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Chu Đức Thái cho biết: “Đối với cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ lựa chọn ít nhất 20% đơn vị để chỉ đạo bầu trực tiếp bí thư tại đại hội trên cơ sở thống nhất với ban thường vụ cấp ủy cấp huyện. Còn ở cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn cấp huyện lựa chọn ít nhất 25% đơn vị để chỉ đạo bầu trực tiếp bí thư tại đại hội trên cơ sở thống nhất với cấp ủy cấp cơ sở”.
 
Trao đổi về yêu cầu đặt ra đối với đại hội Đoàn các cấp, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh cho biết: Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII phải được quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng. Phát huy trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên.
 
Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên. Do đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trong các cơ sở Đoàn trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công trình, hoạt động phong trào thiết thực chào mừng đại hội. 
 
Thời gian tổ chức Đại hội Đoàn các cấp: Đại hội cấp cơ sở tổ chức không quá 1 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2017. Đại hội cấp huyện tổ chức không quá 2 ngày, hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2017 và đại hội cấp tỉnh tổ chức không quá 3 ngày, hoàn thành chậm nhất giữa tháng 10/2017.
 
 
Thành Duy-Baonghean.vn
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh