Danh bạ điện thoại cơ quan UBND Tỉnh Nghệ An
11/7/2018 4:23:58 PM

Chủ tịch, các phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 3 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Thái Thanh Quý

Chủ tịch

0238.3844859

 

 

2

Lê Xuân Đại

Phó Chủ tịch

0238.3840428

dailx@ubnd.nghean.gov.vn

3

Huỳnh Thanh Điền

Phó Chủ tịch

0238. 3844916

dienht@ubnd.nghean.gov.vn

4

Đinh Viết Hồng

Phó Chủ tịch

0238. 3561344

hongdv@ubnd.nghean.gov.vn

5

Lê Minh Thông

Phó Chủ tịch

0238.8601170

thonglm@ubnd.nghean.gov.vn

6

Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch

 

0238.3590556

hoaln@ubnd.nghean.gov.vn

 

 

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 3 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

    1     

Lê Đức Cường

Chánh Văn phòng

0238653666

cuongld@ubnd.nghean.gov.vn 

    2     

Võ Hồng Dương

Phó Văn phòng

0233837207

duongvh@ubnd.nghean.gov.vn

    3     

Trung Thành Công

Phó Văn phòng

0233844903

congtt @ubnd.nghean.gov.vn

    4     

Phan Đức Sơn

Phó Văn phòng

0233835121

sonpd @ubnd.nghean.gov.vn

    5     

Hồ Xuân Bảy

Phó Văn phòng

0233590532

bayhx @ubnd.nghean.gov.vn

    6     

Chu Hữu Bằng

TP, Thư ký Chủ tịch

0233844539

bangch @ubnd.nghean.gov.vn

    7     

Tăng Văn Canh

TP Nông nghiệp

0233844689

 canhtv@ubnd.nghean.gov.vn

    8     

Tô Hiền Đệ

PP Nông nghiệp

0233590532

deth@ubnd.nghean.gov.vn

    9     

Nguyễn Quốc Việt

PP Nông nghiệp

0233560046

 vietnq@ubnd.nghean.gov.vn

   10   

Nguyễn Xuân Hùng

PP Nông nghiệp

0233564994

 hungnx@ubnd.nghean.gov.vn

   11   

Lê Ngọc Minh

PP Nông nghiệp

0233842782

 minhln@ubnd.nghean.gov.vn

   12   

Ng. Văn Trường

TP Công nghiệp

0233844675

 truongnv@ubnd.nghean.gov.vn

   13   

Nguyễn Hữu An

PP Công nghiệp

0233845811

 annh@ubnd.nghean.gov.vn

   14   

Nguyễn Văn Hải

PP Công nghiệp

0233844654

 hainv@ubnd.nghean.gov.vn

   15   

Cao Minh Tú

PP Công nghiệp

0233686668

 tucm@ubnd.nghean.gov.vn

   16   

Hồ Văn Quỳnh

PP Công nghiệp

0233856689

 quynhhv@ubnd.nghean.gov.vn

   17   

Nguyễn Minh Tuấn

CV Công nghiệp

0238695699

 tuannm@ubnd.nghean.gov.vn

   18   

Hồ Đức Tuấn

CV Công nghiệp

0233590534

 tuanhd@ubnd.nghean.gov.vn

   19   

Đào Quang Thiền

TP Kinh tế

0233561886

 thiendq@ubnd.nghean.gov.vn

   20   

Trần Hoài Nam

PP Kinh tế

0233686333

 namth@ubnd.nghean.gov.vn

   21   

Nguyễn Quang Hòa

CV Kinh tế

0233845418

 hoanq@ubnd.nghean.gov.vn

   22   

Ng. T. Mai Thương

TP Tổng Hợp

0233844846

 thuongnt@ubnd.nghean.gov.vn

   23   

Nguyễn Đình Đức

PP Tổng Hợp

0233686111

 ducnd@ubnd.nghean.gov.vn

   24   

Nguyễn Nghĩa Ngũ

PP Tổng Hợp

0233858588

 ngunn@ubnd.nghean.gov.vn

   25   

Nguyễn Ngân Hà

CV Tổng Hợp

0233844866

hann@ubnd.nghean.gov.vn

   26   

Ng. Thị Tuyết Nga

CV Tổng Hợp

0233562907

 nganttt@ubnd.nghean.gov.vn

   27   

Đinh Hồng Vinh

TP Nội chính

0233842782

 vinhdh@ubnd.nghean.gov.vn

   28   

Nguyễn Hải Nam

PP Nội chính

0233844216

 namnh@ubnd.nghean.gov.vn

   29   

Phan Nhân Đồng

PP Nội chính

0233844785

 dongpn@ubnd.nghean.gov.vn

   30   

Trần Thị Ánh Huế

TP Khoa giáo - Văn xã

0233563216

 huetta@ubnd.nghean.gov.vn

   31   

Chu Tú Toàn

PP Khoa giáo - Văn xã

0233844613

toanct@ubnd.nghean.gov.vn

   32   

Nguyễn Thị Hương

PP Khoa giáo - Văn xã

0233846418

 huongnt@ubnd.nghean.gov.vn

   33   

Lưu T. Hồng Trâm

CV Khoa giáo - Văn xã

0233590536

tramlth @ubnd.nghean.gov.vn

   34   

Nguyễn Văn Khoa

CV Khoa giáo - Văn xã

 

 khoanv@ubnd.nghean.gov.vn

   35   

Thái Minh Tuấn

Phó ban Tiếp công dân

0238676333

 tuantm@ubnd.nghean.gov.vn

   36   

Phạm Mạnh Thắng

Phó ban Tiếp công dân

0233844854

 thangpm@ubnd.nghean.gov.vn

   37   

Đặng Duy Toàn

Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh

0233844854

toandd@ubnd.nghean.gov.vn

   38   

Trần Thanh Huyền

 huyentt@ubnd.nghean.gov.vn

   39   

Lưu Đình Thành

Chuyên viên Ban Tiếp công dân tỉnh

 

 thanhld@ubnd.nghean.gov.vn

   40   

Lê Hoàng Diễm Hằng

 

 hanglhd@ubnd.nghean.gov.vn

   41   

Đặng Tuấn Anh

GĐ TTTHCB

0233833425

anhdt@ubnd.nghean.gov.vn

   42   

Ng. Thị Thu Hương

Phó GĐ TTTHCB

0233844904

huongntt@ubnd.nghean.gov.vn

   43   

Trần Thị Thanh Hà

CV TTTHCB

0233847639

 hattt@ubnd.nghean.gov.vn

   44   

Lê Na

CV TTTHCB

0233843520

len@ubnd.nghean.gov.vn

   45   

Dương Hữu Châu

TP Hành chính TC

0233566317

 chaudh@ubnd.nghean.gov.vn

   46   

Trần Thị Anh Hoa

PP Hành chính

0233844522

 hoatta@ubnd.nghean.gov.vn

   47   

Trần Thị Thu Anh

Văn thư

 anhttt@ubnd.nghean.gov.vn

   48   

Trần T. Quỳnh Trang

Văn thư

 trangttq@ubnd.nghean.gov.vn

   49   

Lê Ngọc Loan

Văn thư

loanln@ubnd.nghean.gov.vn

   50   

Lê Ngọc Thành

Văn thư

thanhln@ubnd.nghean.gov.vn

   51   

Vũ Thị Hương

Đánh máy, photo

0233686456

huongvt@ubnd.nghean.gov.vn

   52   

Thái Thị Thu Hương

PP Hành chính

0238601006

huongttt@ubnd.nghean.gov.vn

   53   

Ng. Thị Huyền Linh

Lưu trữ viên

 

linhnth@ubnd.nghean.gov.vn

   54   

Trần Thị Tuyết Mai

TP Quản trị

0233840425

maittt@ubnd.nghean.gov.vn

   55   

Vũ Hiếu

PP Quản trị

0233842158

hieuv@ubnd.nghean.gov.vn

   56   

Phạm Thị Ca

PP QT (KT trưởng)

0233840418

capt@ubnd.nghean.gov.vn

   57   

Đặng Thị Mai

Kế toán

 maidt@ubnd.nghean.gov.vn

   58   

Ng. T. Thuỷ Phương

Thủ quỹ

0233842099

 phuongntt@ubnd.nghean.gov.vn

   59   

Nguyễn Thị Gái

Lễ tân

0233840427

 

   60   

Phan T Hoàng Mai

 

   61   

Nguyễn Thị Phi

 

   62   

Lê Thị Hạnh

 

   63   

Hoàng Thị Nga

 

   64   

Hoàng Thị Huyền

 

   65   

Nguyễn Thị Bình

Vệ sinh

 

 

   66   

Trần Thị Lan Ánh

Vệ sinh

 

 

   67   

Nguyễn Bá Linh

Điện nước

0233840422

 

   68   

Ng. Thanh Tùng

BQL Toàn nhà

0233840422

 

   69   

Nguyễn Thị Bình

Phục vụ Nhà ăn

 

 

   70   

Hoàng Thị Dung

Phục vụ Nhà ăn

 

 

   71   

Đặng Văn Năm

Đội trưởng Đội xe

0233844765

 

   72   

Nguyễn Văn Ngọc

Đội xe

 

   73   

Trần Quốc Việt

 

   74   

Thái Bá Linh

 

   75   

Hà Ngọc Linh

 

   76   

Lê Thanh Hoàn

 

   77   

Lê Văn Tâm

 

   78   

Lê Thanh Hải

 

   79   

Bùi Văn Hiệp

 

   80   

Bùi Đình Bảo

 

   81   

Đặng Đình Dũng

 

   82   

Trần Đức Trung

 

   83   

Phan Tuấn Anh

Bảo vệ

0233844849

 

   84   

Nguyễn Văn Tấn

Bảo vệ

 

   85   

Ngô Phú Đức

Bảo vệ

 

 

   86   

Phạm Văn Trung

Bảo vệ

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh