Thông cáo đặc biệt về Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh
4/28/2019 6:42:07 AM

Trong hai ngày Quốc tang, ngày 3/5 và ngày 4/5/2019, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.