Thành ủy Vinh quán triệt học tập hội nghị lần thứ 11 của BCH trung ương Đảng, QĐ 205 của BCT
11/28/2019 3:32:52 PM

Thành ủy Vinh vừa tổ chức học tập, quán triệt thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Upload

 

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu được quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 11. Quy định 205 của Bộ Chính trị. Từ ngày 07-12/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025…

Sau khi quán triệt tại hội nghị cấp thành phố, thành ủy đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy cơ sở chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trên cơ sở vận dụng quan điểm của BCH Trung ương, Bộ Chính trị đồng thời phải bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh, Thành phố, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động nhằm đưa chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh